idis turato

 
 
 
 

Projekt naselja Smokovik potpisuje arhitekt Idis Turato, rođen u Rijeci 1965. godine. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a 1992. sa Sašom Randićem otvorio je ured Randić Turato. 2009. godine osnovao je samostalni ured Arhitektonski biro Turato d.o.o. u Rijeci, gdje živi i radi. Profesor je na studiju arhitekture pri splitskom FGAG-u te gost nastavnik na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je niza arhitektonskih nagrada; Viktor Kovačić (2003. za dogradnju Tehničkog fakulteta u Rijeci, 2008. za Aulu Pape Ivana Pavla II na Trsatu te 2009. za Dječji vrtić Katarina Frankopan u Krku), Vladimir Nazor i Piranesi Award 2005. za Osnovnu školu Fran Krsto Frankopan u Krku te Drago Galić 2012. godine za Nest and Cave House u Voloskom. Predstavljao je Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu 2006. godine s projektom In Between te 2010. s projektom Pavillion.

www.idisturato.com